http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

WIEDZA TO POTĘGA

W szkołach ponadgimazjalnych rozpoczęto realizację projektu "Wiedza to potęga - poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Tczewskiego”. Projekt edukacyjny realizowany jest przez Powiat Tczewski, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

Cel główny projektu:
Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu.

Grupa docelowa:
1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski (PT):

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie – LO, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – Technikum, LO dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum,
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO.

Zaplanowane działania:

 • tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 • zakup wyposażenia pracowni,
 • szkolenia dla nauczycieli.

Koszty projektu ogółem: 3 109 944,80 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 2 954 447,56 zł

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.07.2018

Partnerzy: Certes Sp. z o.o. oraz DGA S.A.

W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów naszej szkoły, zajęcia rozwijające umiejętność planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie mogą nieodpłatnie skorzystać z zajęć w zakresie:

 1. zajęcia wyrównawcze: (j. angielski, j. rosyjski, matematyka dla maturzystów, fizyka, chemia);
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, ”Koło debatanckie”, podstawy przedsiębiorczości - "Bądź aktywny”, fizyka - "Na barkach Gigantów" oraz "Fotometryczne obserwacje nieba”, geografia - "Interakcje w systemie przyrodniczym z elementami planowania przestrzennego”, biologia - "Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego”, chemia - "Koło chemiczne”;
 3. doradztwo zawodowe: wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do testów osobowościowe-zawodowych oraz godzinną konsultację z doradcą zawodowym.

Szczegółowych informacji udziela pani Dorota Sobkiewicz oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

DOKUMENTY:

Jesteś tutaj: Strona główna > Wiedza to potęga