Terminy rekrutacji

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

od 9 maja 2016 roku do 22 czerwca 2016 roku

składanie wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 28 czerwca 2016 roku od godz. 12.00 do 30 czerwca 2016 roku do godz. 12.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 lipca 2016 roku do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 1 lipca 2016 roku do 7 lipca 2016 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

8 lipca 2016 roku do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
(w przypadku wolnych miejsc)

od 8 lipca 2016 roku od godz. 12.00 do 12 lipca 2016 roku do godz. 12.00

składanie wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14 lipca 2016 roku

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO w Tczewie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27 lipca 2016 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 29 lipca 2016 roku do 1 sierpnia 2016 roku

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

do 31 sierpnia 2016 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Jesteś tutaj: Strona główna > Terminy rekrutacji