http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

SREBRNA TARCZA - I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art.22, pkt 2 ust. 4 DZ. U. z 004 r. Nr 256, poz. 2572, późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr. 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840) rada pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie ustanowiła indywidualną odznakę „SREBRNA TARCZA” dla uczniów za ukończenie liceum z wyróżnieniem.

Zasady przyznawania SREBRNEJ TARCZY
absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

1. Zachowanie co najmniej bardzo dobre.
2. Średnia ocen 4,75 i więcej ze wszystkich przedmiotów, na które uczeń uczęszcza.

Absolwent otrzymuje srebrną tarczę szkoły, jeżeli spełnia warunki zawarte
w punkcie pierwszym i wymagania określone w punkcie drugim.

 

Odznakę SREBRNA TARCZA przyznaje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela-wychowawcy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Wręczona zostaje nagrodzonemu na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Absolwent szkoły wyróżniony odznaką SREBRNA TARCZA ma prawo noszenia odznaki. Odznakę nosi się na lewej piersi. Odznaka SREBRNA TARCZA swym kształtem zbliżona jest do tarczy szkolnej.

Przedstawiamy naszych najlepszych, którzy ukończyli w latach 2005-2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, a także życzymy wszystkim uczniom, aby dołączyli do honorowej galerii.

Laureaci 2004/2005

Laureaci 2005/2006

Laureaci 2006/2007

Laureaci 2007/2008

Laureaci 2008/2009

Laureaci 2009/2010

Laureaci 2010/2011

Laureaci 2011/2012

Laureaci 2012/2013

Laureaci 2013/2014

Laureaci 2014/2015

Laureaci 2015/2016

Laureaci 2016/2017

Laureaci 2017/2018

Jesteś tutaj: Strona główna > Srebrna tarcza