Sport

SPORT w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Poziom kultury fizycznej społeczeństwa
w znacznym stopniu uzależniony jest
od wiedzy, umiejętności
i postawy tych,
którzy społeczeństwo wychowują.

Czesław Sieniek

To hasło towarzyszy nam w codziennej pracy, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podnosząc rangę zajęć jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu umożliwiamy rozwijanie uzdolnień sportowych, uczymy tolerancji, kształtujemy właściwe postawy w stosunku do innych ludzi. Zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w naszej szkole: piłki siatkowej, koszykówki dziewcząt i chłopców przygotowują młodzież do zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i do turniejów towarzyskich. Osiągnięcia sportowe są prezentowane przez radiowęzeł, na apelach szkolnych, w gablocie i kronice sportowej.

Niedawno oddane do użytku siłownia i boisko wielofunkcyjne uatrakcyjniają zajęcia i zachęcają większą grupę młodzieży do uprawiania sportu. Rok szkolny 2010 rozpoczęliśmy uroczystym otwarciem kompleksu lekkoatletycznego (60 metrowej bieżni, skoczni w dal i rzutni kulą), który umożliwi kolejnym pokoleniom uczniów doskonalenie sprawności motorycznej i siły charakteru.

Osiągnięcia naszych uczniów:

Jesteś tutaj: Strona główna > Sport