REKRURACJA 2016/2017 KROK PO KROKU

Jeśli chcesz być uczniem I LO w Tczewie:

KROK 1.
Od 9 maja do 22 czerwca wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do I LO w Tczewie:

https://tczew.edu.com.pl/Kandydat


W szczególnych przypadkach podanie można wydrukować i wypełnić ręcznie drukowanym pismem:

WZÓR PODANIA

KROK 2.
Do 22 czerwca przynieś do I LO w Tczewie wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek.

Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.00.

KROK 3.
Do 28 czerwca do godz. 12.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych (uwzględniających potrzeby osób objętych szczególną opieką państwa lub opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej – więcej informacji).

KROK 4.
1 lipca
sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

KROK 5.
Do 7 lipca do godz. 15.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

  • oryginały dokumentów - świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zrobiłeś tego wcześniej),
  • podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych,
  • dwa zdjęcia,
  • kartę informacyjną kandydata (o kontynuacji nauki - wydawana jest przez gimnazjum).

KROK 6.
8 lipca
odszukaj siebie na liście przyjętych kandydatów.

 

UWAGA!!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 8 lipca do 31 sierpnia

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesteś tutaj: Strona główna > Rekrutacja krok po kroku