e-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś ...

             


                


PROJEKT „e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś”

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie jest jedną z 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, uczestniczących w projekcie „e-podręcznik – przyszłość szkoły zaczyna się dziś”. Projekt prowadzony jest przez firmę Young Digital Planet SA. Partnerami projektu są Politechnika Gdańska i holenderskie wydawnictwo Malmberg.

Cele projektu:

  • poprawa efektywności nauczania matematyki,
  • upowszechnianie rozwiązań wspierających rozwój zainteresowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych w obrębie nauk matematycznych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności zapewnienie kształcenia promującego samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie,
  • opanowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym i rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno–komunikacyjną w procesie uczenia się i w życiu codziennym,
  • zapewnienie każdemu uczniowi warunków do rozwoju zdolności matematycznych na miarę jego możliwości poznawczych,
  • rozwijanie zdolności praktycznego wykorzystania umiejętności nabytych w trakcie lekcji matematyki, umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych w życiu codziennym,
  • przygotowanie do świadomego i pełnowartościowego uczestnictwa w świecie, w którym modele matematyczne odgrywają kluczową rolę.

W ramach tego projektu od września 2011 r. w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna, polegająca na prowadzeniu lekcji matematyki przy pomocy elektronicznego podręcznika. Podczas zajęć szkolnych, uczniowie korzystają z nowoczesnej tablicy interaktywnej, natomiast do pracy w domu otrzymali specjalną aplikację multimedialną do zainstalowania na komputerze osobisty.


Jesteś tutaj: Strona główna > E-podręcznik