http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Innowacja pedagogiczna "Programowanie to wspólne działanie"

Od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku w I LO w Tczewie dwie grupy uczniów będą realizowały podczas lekcji informatyki innowację pedagogiczną "Programowanie to wspólne działanie". Innowacja zostanie wprowadzona w związku z udziałem naszej szkoły w "Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach" prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CELE INNOWACJI

Głównym celem innowacji pedagogicznej "Programowanie to wspólne działanie" jest kształtowanie myślenia komputacyjnego, które jest niezbędne do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, do wykonywania zawodów przyszłości, też takich, których jeszcze nie znamy. Wprowadzenie innowacji ma na celu rozwijanie kreatywności i wzmocnienie zaangażowania uczniów podczas rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy pomocy urządzeń cyfrowych. Istotnym celem jest doskonalenie kompetencji społecznej - współpracy w grupie, także w środowisku wirtualnym.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Przewiduje się wzrost kompetencji uczniów w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych: umiejętności dyskusji nad sytuacjami problemowymi, formułowania specyfikacji i zapisywania rozwiązania problemu w postaci algorytmu, jego implementacji i testowania. Zakłada się że, uczniowie rozwiną umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, także przy pomocy narzędzi w chmurze, dodatkowo będą przygotowani do podejmowania różnych ról w zespołach projektowych.

OPIS INNOWACJI

Innowacja będzie prowadzona w oparciu o autorski program nauczania informatyki. Treści nauczania realizowane podczas zajęć lekcyjnych i pracy domowej w formie projektów zespołowych, tematycznie będą uwzględniać zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauki. Uczniowie wspólnie pracując nad rozwiązaniem problemu, będą mogli wybrać środowisko programistyczne i narzędzia IT. Nauczyciel będzie towarzyszył im w przedsięwzięciach, ukierunkowując proces myślenia i motywując do pokonywania trudności.

Jesteś tutaj: Strona główna > Programowanie to wspólne działanie > Innowacja pedagogiczna "Programowanie to wspólne działanie"