Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagogów i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje.

W dniu 17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu dobrosąsiedzkiego, podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o niemiecko-polskiej współpracy młodzieży. W ten sposób urzeczywistniono ideę pierwszego niekomunistycznego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla.

Od początku istnienia organizacji dzięki jej wsparciu odbyło się ponad 75 tysięcy projektów, w których udział wzięło prawie 3 miliony uczestników. Rocznie PNWM dotuje blisko 3 tys. programów, w których uczestniczy około 100 tys. młodych Polaków i Niemców.

I LO w Tczewie korzystało ze wsparcia PNWM przy realizacji dwóch projektów:

http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/component/content/article/14-ogoszenia/949-wspolpraca-polsko-niemiecka

http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/component/content/article/14-ogoszenia/1182-polsko-niemiecka-wymiana-mlodziezy