Języki obce

Języki obce

JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

W naszej szkole każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie klas pierwszych będą realizowali język angielski jako I język obcy (w większym wymiarze godzin) i II język obcy jeden do wyboru.

Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej:

Absolwenci gimnazjum:

UWAGA. Jeżeli w klasie dany II język obcy wybierze zbyt mała liczba uczniów, to szkoła może zaproponować tym uczniom naukę innego języka obcego.

opracowała Anna Kleinschmidt