Język angielski

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach językowych.

Od 2000 roku z inicjatywy p. Remigiusza Kolucha i p. Mirosława Wojtka, nauczycieli języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, organizowany jest Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadgimazjalnych. Uczniowie I LO odnieśli w tych zawodach znaczące sukcesy – oto lista laureatów.

Od 2003 roku uczniowie szkoły biorą udział w konkursie lingwistycznym „Pokaż nam Język” organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku pod patronatem prezydenta Gdańska. Laureaci finału regionalnego otrzymują indeks uczelni oraz cenne nagrody rzeczowe  – oto lista laureatów.

Od 2008 roku nasi uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Kolegium Języków Obcych „Regent`s College” w Elblągu. Laureaci konkursu otrzymują indeks uczelni oraz cenne nagrody rzeczowe.

W roku szkolnym 2008/2009 uczeń I LO Bartosz Trocha został finalistą zawodów, a w roku szkolnym 2009/2010 ten sam uczeń został laureatem 11 miejsca w ustnym finale konkursu.

Nasi absolwenci osiągają wysokie wyniki na maturze. W 2010 roku wszyscy absolwenci zdali maturę pisemną z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Duża grupa uczniów osiągnęła wynik 100% na poziomie podstawowym – oto lista. Sześciu uczniów uzyskało bardzo wysoki wynik na maturze rozszerzonej – oto lista.

Jesteś tutaj: Strona główna > Język angielski