Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Decyzją Rady Pedagogicznej i po ustaleniach z Radą Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są

02.11.2018 02.01.2019 29.04.2019 30.04.2019
02.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019