Biologia

BIOLOGIA jest nauką o życiu, obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka i środowiska naturalnego.

W szkole odbywają się różne formy działań, które mają na celu zainteresować i rozwijać zainteresowania młodzieży.

Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w:

 1. Olimpiadzie Biologicznej,
  www.biology.ug.edu.pl/olmpiada/
  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 2. Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej,
  www.owe.com.pl
  www.lop.gda.pl
  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 3. Konkursach Ekologicznych,
  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 4. Konkursach wiedzy o HIV /AIDS,
  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 5. Konkurs im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszych uczniów biologów w Województwie Pomorskim.
  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

Kontakty z uczelniami wyższymi.

Udział w programach edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego:

 1. zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii UG w ramach programu „Poznaj pracę biologa”,
  www.biology.ug.edu.pl
  CZYTAJ WIĘCEJ
 2. udział w wykładach pracowników naukowych w ramach programu UG „Zaproś naukowca do szkoły”,
  www.biology.ug.edu.pl
  CZYTAJ WIĘCEJ
 3. udział w wykładach Pomorskiego Seminarium Genetycznego,
 4. udział w Gdańskich Spotkaniach Ornitologicznych,
 5. spotkania popularnonaukowe Sopockiego Towarzystwa Naukowego.
  www.stn.edu.pl

 

Osobliwości naszego regionu” - autorski program ekologiczny.

W ramach tego programu młodzież klas z rozszerzonym programem nauczania biologii uczestniczy w: 

 • zajęciach dydaktycznych na terenie ogrodu dendrologicznego w Wirtach,
 • zajęciach dydaktycznych na terenie stacji ornitologicznej PAN w Sobieszewie,
 • zajęciach dydaktycznych w Muzeum Morskim w Gdyni oraz warsztaty ekologiczne „Brzegiem morza”,
  CZYTAJ WIĘCEJ
 • w spotkaniach z działaczami organizacji ekologicznych np. OTOP, Kuling, Salamandra,
 • w zajęciach w „Zielonej Szkole" w Schodnie.

 

„Mam haka na raka” – ogólnopolski program profilaktyczny propagujący profilaktykę nowotworową. Braliśmy udział w trzech edycjach tego  programu.

25 czerwca 2012 r. w Soho Factory w Warszawie odbyła się Finałowa Gala V edycji Programu Młodzieżowego „Mam haka na raka”. Grupa „Młodzi aktywni” z naszej szkoły została zaproszena na tę uroczystą galę. Na uroczystość zaproszono 94 zespoły z całej Polski (w programie uczestniczyły ogółem 742 zespoły), które wyróżniły się nie tylko skutecznością, ale i kreatywnością w popularyzacji idei badań profilaktycznych w swoim regionie. 5 zespołów otrzymało nagrody w różnych kategoriach. Nasz zespół otrzymał nagrodę za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy z tej nagrody bardzo dumni.

Skład zespołu „Młodzi aktywni”:

 • Joanna Szyszkowska kl.IIg – lider
 • Magdalena Kawaler kl.IIg
 • Kornelia Mik kl.IIg
 • Agata Ostrowska kl.IIg
 • Marta Wojcicka kl.IIg

Opiekun zespołu – nauczyciel biologii: Katarzyna Falgowska

www.mamhakanaraka.pl
CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wspieranie schroniska dla zwierząt w Tczewie.

Co roku zbieramy żywność oraz przedmioty, które mogą być przydatne dla podopiecznych schroniska.

 

Projekt Edukacji Ekologicznej "Efekt motyla: masz wpływ na życie planety!"
CZYTAJ WIĘCEJ

Jesteś tutaj: Strona główna > Biologia