Opis projektu "Zdolni z Pomorza"

Projekt "Zdolni z Pomorza" zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

W ramach rekrutacji do projektów "Zdolni z Pomorza" wyłoniono ponad  tysiąc najzdolniejszych uczennic i uczniów z pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w obszarze naukowym: matematyka, fizyka i informatyka. Uczniowie zostali zrekrutowani do projektu na podstawie przeprowadzonej diagnozy predyspozycji i potrzeb rozwojowych tj. specjalistycznych badań, które odbyły się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz testu uzdolnień kierunkowych.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:

3. akademickich form wsparcia: