Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza - powiat tczewski 2019

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu młodzieży wybitnie uzdolnionej z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych. Zapraszamy do udziału uczniów:

W ramach projektu przewidziano realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów projektowych, rozwijających kreatywność, spotkań akademickich, obozów naukowych i wielu innych form wsparcia.

Zgłaszać do projektu szczególnie uzdolnionych uczniów mogą nauczyciele, psycholodzy, rodzice lub inna osoba dorosła dostrzegająca ich uzdolnienia. W każdym wypadku na nominowanie ucznia zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny ucznia.

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU - RODZIC

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU - PEŁNOLETNI UCZESTNIK

ARKUSZ NOMINACJI

WNIOSEK O ZMIANĘ LCNK

LISTA OSIĄGNIĘĆ