Dzień Pamięci o Holokauście

Kolejny raz przypominamy o Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Został on uchwalony 1 listopada 2005r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowców. Jako datę obchodów wyznaczono 27stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945r. W rezolucji 60/7 ONZ zaapelowała do państw członkowskich o opracowanie programów edukacyjnych, które mają uwrażliwić przyszłe pokolenia na problem Holokaustu i zapobiec tym samym aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne wezwało również do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami. To może być dzień walki z tymi, którzy w różny sposób dyskryminują odmienne poglądy, wygląd...

Dzień Pamięci o Holokauście obchodzony bywa również 19 kwietnia. To rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wybuchło ono w wigilię żydowskiego święta Paschy, 19 kwietnia 1943 – w momencie, gdy w wyludnionym już getcie znajdowało się tylko ok. 50-70 tysięcy ludzi (wobec niemal pół miliona w szczytowym okresie jego zaludnienia). Gdy na teren getta weszły niemieckie oddziały wojskowe i policyjne oraz wspierające je formacje kolaboranckie w celu ostatecznego likwidowania getta, powstańcy otworzyli do nich ogień. Niemcy ogłosili stłumienie powstania 16 maja 1943, chociaż sporadyczne walki ustały dopiero w czerwcu 1943 roku.

Przypominać można różnie, np. przez informowanie służb miejskich o napisach antysemickich lub rysunkach, które niestety pojawiają się w naszym mieście. Można przypominać historię Żydów polskich, którzy mają olbrzymi wkład w historię kultury polskiej.