http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Projekt Kosmiczna Edukacja

PROJEKT Kosmiczna Edukacja

Projekt „Kosmiczna Edukacja” jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dwóch tczewskich liceach ogólnokształcących: im. M.Skłodowskiej-Curie oraz Jana III Sobieskiego od 1 stycznia 2011 r. do 31 kwietnia 2012 r.

Wartość realizowanego projektu to 531 246,00 zł. W projekcie bierze udział 120 uczniów, po 60 uczniów, w tym 35 kobiet poprzez zajęcia wyrównawcze z matematyki, z obszarów wiejskich z obu liceów.

Projekt jest skierowany do uczniów z klas o profilach ścisłych. Zakłada kompleksową pomoc  uczniom, ponieważ wspiera zarówno uzdolnionych jak i tych, którzy mają z nauką problemy.

W ramach „Kosmicznej Edukacji” zaplanowano szereg prelekcji i wykładów naukowych (w szkole, na miejscu) m.in. zastosowanie matematyki w finansach i ubezpieczeniach, astrofizyka, chemia w życiu codziennym, czy warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach projektu zaplanowano również wycieczkę do Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, gdzie uczniowie zapoznają się z badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa fizyka plazmy gorącej itp.) i stosowaniem metod fizyki jądrowej w rozmaitych gałęziach gospodarki i nauki (zwłaszcza w medycynie). Przewiduje się także wyjazd na Bałtycki Festiwal Nauki. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 5-dniowej Zielonej Szkole. Program Zielonej Szkoły to m.in. warsztaty fizyczno-chemiczne z elementami ekologii, obserwacja zjawisk przyrody, ruchu Ziemi, obserwacja nieba, poznawanie przyrody, zwiedzanie zabytków, zajęcia etnograficzne, zajęcia z mapą i kompasem. Odbędzie się również Błękitna Szkoła. Program warsztatów morskich dotyczyć będzie ekologii morza i jego strefy przybrzeżnej. W ramach warsztatów odbędą się prelekcje, seminaria, filmy, zajęcia w terenie, zwiedzanie Fokarium, rejs wodolotem. Dzięki projektowi uczniowie odwiedzą również Planetaria (Toruń i Gdynia). W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt laboratoryjny, teleskopy, laptopy, projektor, ekrany oraz kamery.

Podsumowaniem  zajęć  będzie Turniej Szkół, który będzie miał charakter konferencji podsumowującej projekt. 120 uczestników Turnieju zaprezentuje swoją wiedzę nabytą w czasie całego projektu.

Jesteś tutaj: Strona główna > Projekty > Kosmiczna Edukacja > Projekt Kosmiczna Edukacja