http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Regulamin III Konkursu Marynistycznego

     

Regulamin III Konkursu Marynistycznego 

Patronat nad Konkursem objęli:

  1. Akademia Morska w Gdyni,
  2. Parlamentarny Zespół Kociewski,
  3. Starostwo Powiatowe w Tczewie,
  4. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. 

Współorganizatorami Konkursu są:

-   Akademia Morska w Gdyni
-   I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie 

Cele Konkursu:

Zachęcenie młodzieży do poznawania morskich tradycji Polski. Ponadto chcielibyśmy uświadomić jak ważnym elementem gospodarki jest wykorzystanie potencjału Bałtyku oraz ochrona jego unikalnego środowiska naturalnego.

Popularyzowanie tematyki morskiej jest zadaniem długofalowym jednak szczególnie ważnym
w roku obchodów jubileuszu 90-lecia Akademii Morskiej. Czując się spadkobiercami tradycji tczewskiej Szkoły Morskiej, Akademia Morska w Gdyni oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie są organizatorami kolejnej edycji Konkursu.

 

Termin: 11 czerwca 2010r.

I etap: godzina 900
II etap: godzina 1100

 

Zakres tematyczny:

▪         związki Polski z morzem na przestrzeni wieków,
▪         dzieje tczewskiej Szkoły Morskiej (1920-1930r.),
▪         tradycje i współczesność Akademii Morskiej w Gdyni,
▪         żaglowce oraz statki pełnomorskie,
▪         położenie i obszar Bałtyku,
▪         fazy rozwoju Bałtyku,
▪         charakterystyka geograficzna Bałtyku (położenie wysp, półwyspów, zatok, podział Bałtyku na akweny, ukształtowanie dna - głębie, rzeki wpadające do Bałtyku, termika
i zasolenie wód, prądy, linia brzegowa - typy wybrzeża),
▪         flora i fauna Bałtyku,
▪         zanieczyszczenia i ochrona Bałtyku,
▪         znaczenie gospodarcze Bałtyku (zasoby naturalne, rybactwo i rybołówstwo, transport morski na Bałtyku, porty bałtyckie).

 

Do udziału zapraszamy uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego i  starogardzkiego.

 

Uwaga: Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Przebieg konkursu
: 

Etap szkolny: szkoły przeprowadzają wewnętrzne eliminacje w oparciu o zakres tematyczny, które skutkują wyłonieniem reprezentacji szkoły

I etap: zespoły wypełniają test dotyczący tematyki konkursu przygotowany przez Akademię Morską w Gdyni.

Regulamin I etapu:

1)      Test - składa się z 30 pytań, a na jego rozwiązanie przeznacza się 45 minut.
2)      Zawodnicy (zespół reprezentujący szkołę) wypełniają test anonimowo. Swoje dane osobowe wpisują na kartach, które są następnie umieszczane w kopertach i zaklejane. Po zakończeniu odpowiedzi zawodnicy przekazują rozwiązany test i kopertę przedstawicielowi Komisji Konkursowej, który oznacza je tym samym, kolejnym symbolem.
3)      Komisja Konkursowa jest zobowiązana do zapewnienia zawodnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Komisja Konkursowa ma prawo zdyskwalifikować zawodników (zespół) w przypadku stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi.
4)      Za każdą prawidłowo zaznaczoną bądź wpisaną odpowiedź zespół uzyskuje 1 punkt. W przypadku odpowiedzi błędnej zespół nie uzyskuje punktu. Maksymalna ilość punktów, którą można uzyskać w etapie I, wynosi 30.
5)      Po zakończeniu etapu I Komisja Konkursowa sumuje punkty i ogłasza wstępną listę uczestników etapu II. Na złożenie ewentualnych odwołań od wyników etapu I oraz rozpatrzenie ich przez Komisję Konkursową przeznacza się 15 minut. Po rozpatrzeniu odwołań Komisja Konkursowa ogłasza ostateczną listę uczestników etapu II.
6)      Do etapu II kwalifikują się zespoły, które zdobyły największą liczbę punktów, zajmujący miejsca od 1 do 6.
7)      W przypadku, gdyby największą liczbę punktów zdobyło więcej niż sześć zespołów, o zakwalifikowaniu się do pierwszej szóstki decyduje dodatkowy test pisemny przygotowany przez Akademię Morską w Gdyni. Do testu dodatkowego przystępują zespoły o równej najmniejszej liczbie punktów. Test dodatkowy składa się z 5 pytań, a na jego rozwiązanie przeznacza się 10 minut. Zespoły wypełniają test dodatkowy anonimowo, w oparciu o zasady zamieszczone w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.
8)      W przypadku, gdy test dodatkowy nie wyłoni finalistów, do II etapu ustnego Komisja Konkursowa kwalifikuje zespoły po przeprowadzeniu dogrywki. Dogrywka polega na odpowiedzi ustnej na jedno z pytań szczegółowych wylosowanych przez zespół z listy przygotowanej przez Akademię Morską w Gdyni. Zespoły w kolejności alfabetycznej losują pytania podając numer pytania dotąd nie wybranego w skali od 1 do 20. Za prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje 1 punkt. Za odpowiedź błędną zespół nie otrzymuje punktu. Brana pod uwagę jest tylko pierwsza odpowiedź.
9)      Punkty zdobyte w I etapie nie liczą się w II etapie Konkursu.

 

II etap : bierze w nim udział 6 najlepszych zespołów wyłonionych na podstawie testu sprawdzającego. Zespoły reprezentujące szkoły będą:
- odpowiadać na pytanie teoretyczne z zakresu konkursu,
- rozwiązywać zadania praktyczne, np. rozpoznawanie miejsc, osób i przedmiotów związanych z tematyką konkursu,
- rozwiązywać zadania praktyczne, np. rozpoznawanie lub wiązanie prostych węzłów żeglarskich, rzut kołem ratunkowym itp.

 

Regulamin II etapu:

1)      Zespoły zakwalifikowane do II etapu będą odpowiadały lub wykonywały zadania według kolejności wcześniej wylosowanej.
2)      Każde pytanie będzie odczytane przez członków Komisji Konkursowej w przypadku zadań praktycznych będą dodatkowe wyjaśnienia w celu zrozumienia zadania przez zespoły. Będzie podana liczba punktów możliwa do zdobycia.
3)      Punktacja będzie podawana na bieżąco po każdym pytaniu lub zadaniu.
4)      Po zakończeniu etapu II Komisja Konkursowa sumuje punkty i ogłasza listę zwycięzców Konkursu.
5)      W przypadku, gdy równą liczbę punktów zdobędzie kilka zespołów o kolejności zdecydują dodatkowe pytania wskazywane przez zespoły według zasad Regulaminu.
6)      Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa.

  

Uwaga! W wypadku zgłoszenia się małej liczby zespołów odbędzie się tylko II etap.
 

Miejsce konkursu:
I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ul. Szkoły Morskiej 1 

Prosimy o wytypowanie 3-osobowych reprezentacji szkolnych.
Udział w konkursie:  skład zespołów,   nazwisko nauczyciela - opiekuna z ramienia szkoły  należy zgłaszać  do 10 maja 2010 r. w sekretariacie szkoły.(ewentualne zmiany dotyczące składu zespołu prosimy przekazać wcześniej ze względów organizacyjnych)

tel/fax - (058) 531-05-25

email:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Zwycięzcy Konkursu uczestniczyć będą w okresie wakacji w rejsie „Darem Młodzieży”, statkiem szkolnym Akademii Morskiej w Gdyni.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 

 Proponowana literatura:
-          Podręczniki do historii II i III klasy liceum ( np. Wydawnictwo OPERON, GWO).
-          Państwowa Szkoła Morska w Tczewie, praca zbiorowa.
-          Strona internetowa Akademii Morskiej w Gdyni.
-          Ickiewicz K., Morskie tradycje Tczewa. Szkice historyczne.
-          Alma Mater Mariniensis. Praca zbiorowa. Publikacja okolicznościowa z okazji 75 rocznicy utworzenia Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydawca: Kociewski Kantor Edytorski.
-          Na morze po chleb i przygodę. Praca zbiorowa.
-          Borchardt K.O., Znaczy kapitan, Warszawa 1960.
-          Borchardt K.O., Krążownik spod Somosierry, Warszawa 1963.
-          Łomniewski K., Mańkowski Wł., Zaleski J., Morze Bałtyckie, Warszawa 1975.
-          Mordawski J., Wiecki W., Geografia Polski.
-          Lenartowicz B., Wilczyński E., Wójcik M., Geografia na czasie. Geografia Polski.
Część 3.
-          Krynicka-Tarnacka T., Wnuk G., Wojtowicz Z., Geografia Polski.
-          http://www.naszbaltyk.pl

Komitet organizacyjny:

Z ramienia I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie:

mgr Bożena Deja- Gałecka,
mgr Mirosław Dułak,
mgr Dariusz Makać,

Z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni:

dr inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AM,
Anna Suchomska,
Magdalena Szczygieł,
Tomasz Szczesiul,
Michał Kaczmarczyk.

Jesteś tutaj: Strona główna > Konkursy > Marynistyczny > Regulamin III Konkursu Marynistycznego