Uwaga!!!

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym

22 sierpnia 2017 (wtorek) - godz. 9.00 - pisemny egzamin poprawkowy z języka angielskiego i matematyki

23 sierpnia 2017 (środa) - godz. 9.00 - ustny egzamin poprawkowy z języka polskiego

Zgodnie z obowiązującymi procedurami na poprawkowy egzamin maturalny należy zgłosić się 30 minut wcześniej. Zdający powinien mieć długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem. Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I i II

25 sierpnia 2017 (piątek) - egzaminy poprawkowe z języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego

28 sierpnia 2017 (poniedziałek) - egzaminy poprawkowe z języka niemieckiego, chemii i matematyki

Część pisemna egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I i II rozpocznie się o godz. 9.00, natomiast część ustna ok. godz. 11.00.