Uwaga!!!

W poniedziałek (17 marca br.) od godz.11.50 do godz. 15.00 odbędzie się
próbny egzamin maturalny z matematyki (poziom rozszerzony)
dla uczniów klas trzecich.

Lista sal, w których będzie odbywać się próbny egzamin maturalny,
będzie wywieszona na tablicy informacyjnej koło pokoju nauczycielskiego.