http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Konkurs artystyczny "10 lat Polski w Unii Europejskiej"

Uwaga! Rozpoczął się Konkurs artystyczny "10 lat Polski w Unii Europejskiej"

CELE KONKURSU

1. Przedstawienie zmian jakie zaszły w Polsce w od momentu wstapienia do Unii Europejskiej.

2. Promowanie kultury i sztuki.

3. Propagowanie rysunku, komiksu, plakatu, fotografii, jako formy przekazu.

4. Rozwijanie i promowanie talentów artystycznych.

 

UCZESTNICY

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Prace plastyczne tematycznie związane z hasłem przewodnim konkursu.

 

FORMAT PRAC

A4 i większe

 

ETAPY KONKURSU

Otwarcie konkursu: 12.11.2013 r.

Termin zgłaszania prac: 28.02.2014 r.

Od 10.03.2014 - EKSPOZYCJA KONKURSOWA

Rozstrzygnięcie konkursu: 21.03.2014 r.

Około 27.03.2014 podanie wyników oraz wręczenie nagród

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik zgłasza do Konkursu do 3 prac wykonanych

samodzielnie.

2. Każdy uczestnik wypełnia Kartę zgłoszenia (do pobrania u p. Doroty Sobkiewicz)

3. Prace oceniać będzie jury powołane na potrzeby konkursu.

4. Do konkursu zgłaszać można prace wykonane dowolną techniką (plakat, ulotka, komiks, itp. /również satyryczne).

5.  Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

6. Do każdej pracy należy dołączyć podpis lub opis w języku polskim oraz angielskim, chyba, że wykorzystana forma przekazu zawiera slogan, hasło, dialog.

7. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac,

b) akceptuje Regulamin Konkursu,

c) wyraża zgodę na publikowanie zdjęć prac na stronie internetowej Szkoły oraz prezentowanie ich na ekspozycji konkursowej,

d) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) -

dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych

z organizacją Konkursu.

Jesteś tutaj: Strona główna > Ogłoszenia > Konkurs artystyczny "10 lat Polski w Unii Europejskiej"