Konkurs historyczny

Szkolne eliminacje

V Konkursu Historycznego „Święta Jadwiga królowa i patronka narodu”

14 listopada odbyły się szkolne eliminacje V Konkursu Historycznego „Święta Jadwiga królowa i patronka narodu”, w których uczestniczyło 9 osób. Musieli się oni wykazać wiedzą na temat dziejów państwa polskiego w latach 1370 – 1525 na tle dziejów powszechnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień: związki dynastii Andegawenów z Piastami i Jagiellonami, życiorys Jadwigi Andegaweńskiej, działalność charytatywna Jadwigi, państwo litewskie w XIV w., polityka wewnętrzna Jagiełły, kształtowanie się monarchii stanowej w Polsce, skutki polityczne i społeczne unii polsko – litewskich, wpływy Polski na Rusi Halicko-Włodzimierskiej i w Mołdawii, stosunki polsko – krzyżackie XIII – XVI w. Zwycięzcą został Bartosz Mrozowski z III d przed Damianem Manuszewskim z III b i Maciejem Ławnym z I d. Maciej uczestniczył w dogrywce o trzecie miejsce z Arturem Stańczykiem z II b. Trzeba dodać, że Bartosz jest specjalistą z przedmiotów ścisłych, co nie przeszkadza mu w wolnych chwilach rozwijać swego hobby- historii. To nie pierwszy sukces Bartosza- gratulujemy. A maturzyści z historii…, ich honoru bronił Damian. Cała trójka będzie nas reprezentowała w finale Konkursu, który odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej, przy ul. Wodnej 6 w Tczewie. Życzymy powodzenia.

ZESTAW PYTAŃ                  DOGRYWKA

Informacja dla specjalistów z zakresu wiedzy o społeczeństwie, eliminacje szkolne 22 listopad więcej patrz : http://www.owpsw.edu.pl