Mam haka na raka 27 lutego 2013

Podczas spotkania będącego podsumowaniem akcji „Mam haka na raka”, które odbyło się w świetlicy szkolnej, zespół wokalny RED WINE, w składzie Natalia Szymanowska, Marta Szramowska, Karolina Małolepsza, wykonały kilka piosenek jako oprawę artystyczną programu.