http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.budynek_szkicgk-is-32.jpglink
«
»

Styczniowe zmagania

XXXIX Olimpiada Historyczna

5 stycznia odbyły się eliminacje pisemne, w których wzięli udział Damian Manuszewski z IIb, Patrycja Pladwig z IIb oraz Marta Watza z IIa. Polegały one na napisaniu wypracowania na jeden z 8 tematów ustalonych przez Komitet Główny dla wszystkich okręgów i obejmujących następujące specjalności: archeologia, starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, historia parlamentaryzmu w Polsce, losy Polaków na Wschodzie od XVIII do XX w. 10 stycznia odbyły się eliminacje ustne, w których wziął udział Damian Manuszewski, w części ustnej uczniowie odpowiadają na trzy pytania: z zakresu wybranej specjalności (dziedziny), z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony), z zakresu lektur przygotowanych na etap szkolny i okręgowy (przynajmniej 5 lektur, 3 lektury z wykazu Komitetu Głównego, 2 lektury zaproponowane przez ucznia).


LIV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

19 stycznia odbyły się eliminacje okręgowe/wojewódzkie w części pisemnej wzięli Damian Manuszewski z IIb i Adrian Krawczyk z IIIb. W części ustnej wystąpił, wśród 12 reprezentantów województwa, Damian Manuszewski. Ten etap polegał na odpowiedzi  na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny, losując zestawy złożone z dwóch pytań: po jednym z bloku stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady. Komisja oceniała znajomość i zrozumienie przez zawodnika zjawisk oraz procesów z obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów współczesnego świata oraz wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz problemów zawartych w pytaniach za pomocą sformułowania logicznej wypowiedzi. Niestety Damianowi nie udało się znaleźć wśród 6 najlepszych olimpijczyków, którzy pojadą na eliminacje centralne.

XX Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

4 stycznia 2013r. na Uniwersytecie Gdańskim odbył się I etap eliminacji okręgowych, który polegał na napisaniu pracy pisemnej w postaci opinii prawnej na podstawie jednego z dwóch kazusów dotyczących zarzutu naruszenia przez państwo jego zobowiązań z dziedziny przestrzegania praw człowieka wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych; kazusy i arkusze zadań dla uczestników są przygotowywane przez Komitet Główny Olimpiady. Za opinię można uzyskać punktację od 0 do 10 pkt, przy czym bezwzględnym warunkiem kwalifikacji do dalszego postępowania olimpijskiego jest uzyskanie minimum 7 pkt. Naszą szkołę reprezentowali Jakub Janicki z IIb, Adrian Krawczyk z IIIb i Damian Manuszewski z IIb. Do części ustnej zakwalifikował się Jakub Janicki. Część druga to: egzaminy ustne – przeprowadzane w siedzibie właściwego Komitetu Okręgowego, na podstawie wylosowanego zestawu trzech pytań (pierwsze – z zakresu historii najnowszej (od zakończenia I wojny światowej); drugie – z dziedziny wiedzy o społeczeństwie, podstaw prawoznawstwa, konstytucjonalizmu i prawa międzynarodowego, współczesnych stosunków międzynarodowych oraz aktualnych wydarzeń; trzecie – z zakresu wiedzy o prawach człowieka (w zakresie wskazanym w wymaganiach merytorycznych); pytanie trzecie, obejmuje dodatkowo (ponad wymagania etapu szkolnego) znajomość uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka.

Jesteś tutaj: Strona główna > Ogłoszenia > Styczniowe zmagania