Informacje

23 listopada o  godzinie 8.00 odbędzie się etap szkolny LIV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Jest to Olimpiada, która zwalnia z matury (100%), oczywiście po spełnieniu odpowiednich warunków. Dokładniejsze informacje na stronie internetowej: www.owpsw.edu.pl.

Na początku grudnia odbędą się również eliminacje szkolne XX Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.olimpiada.umk.pl.