UWAGA MATURZYŚCI !!!

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wydanie świadectw dojrzałości
zaplanowane jest na 4 lipca 2019 roku.

W późniejszym terminie świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Osoby, które nie będą mogły odebrać świadectwa dojrzałości osobiście, proszone są o napisanie upoważnienia dla osoby, która będzie odbierała świadectwo w ich imieniu. Bez tego dokumentu świadectwo nie będzie mogło być wydane.

WZÓR UPOWAŻNIENIA