Konkurs chemiczny pt.: ,,Skłodowska Górą”

19.03.2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym odbył się konkurs chemiczny pt.: ,,Skłodowska Górą”. W konkursie udział wzięło 27 laureatów I etapu zarówno z ósmej klasy szkoły podstawowej jak i trzeciej gimnazjum. W naszych progach gościliśmy młodzież

Po przywitaniu uczestników przez Panią Dyrektor Jadwigę Andrzejewską oraz głównego organizatora konkursu Panią Wiesławę Cejner-Mania, młodzi chemicy przystąpili do zmagań. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę między innymi z budowy układu okresowego, promieniotwórczości, umiejętności projektowania doświadczeń, czy zadań związanych z roztworami. Nie zabrakło oczywiście zagadnień związanych z patronką naszej szkoły Marią Skłodowską-Curie.

Oprócz wiedzy teoretycznej, uczestnicy konkursu przygotowali w zespołach 2 – 3 osobowych krótkie filmiki dotyczące życia Marii Skłodowskiej-Curie. Suma punktów zdobytych z wszystkich działań pozwoli wyłonić najlepszych.

Wyniki konkursu ogłoszone będą 05.04.2019 r.

Rozdanie nagród odbędzie się 24.04.2019 r. podczas ,,Dnia Otwartego Szkoły”. Nagrody wręczą m.in.: przedstawiciele wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Władz Starostwa Powiatowego.