Doskonalimy swoje kompetencje obywatelskie

29 i 30 listopada grupa uczniów z klasy II b (wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony) uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Instytut Debaty Publicznej. W czwartek zajęcia prowadził Andrzej Skiba, prezes zarządu Instytutu Debaty Publicznej, asystent i doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia: prawnik i politolog, stypendysta Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Niemieckiego Bundestagu. Był to interaktywny wykład z elementami warsztatu, w którym przedstawione zostały zagadnienia: system ustrojowo-prawny Rzeczypospolitej; mechanizmy partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej;  rola i funkcjonowanie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej; organizacja działań lokalnych. W piątek nasza młodzież spotkała się z przedstawicielami Instytutu Debaty Publiczne j- Dagną Olejniczak, Mikołajem Magnuszewskim i Jakubem Winieckim. Warto dodać, że w 2016 roku drużyna VIII LO w Gdańsku w składzie Dawid Imach, Rafał Zboina, Jakub Winiecki i Mikołaj Magnuszewski, pod opieką pana Jerzego Chamerskiego, wzięła udział w tym turnieju, który miał miejsce na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i zdobyła tytuł Mistrza Polski- uczymy się od mistrzów.

Harmonogram drugiego dnia spotkania przedstawiał się następująco: pierwsze  45 minut spotkania – pomoc w przygotowaniu do debaty (część tutoringowa); kolejna godzina to debata oksfordzka, a następnie omówienie debaty oraz tutoring, który miał na celu rozwijanie u uczniów umiejętności komunikacyjnych, miękkich oraz tworzenia własnych wydarzeń naukowych (edukacyjnych). Teza debaty brzmiała następująco: Islam jest integralną częścią kultury dzisiejszych Niemiec. Na koniec zajęć pani dyrektor Jadwiga Andrzejewska podziękowała przedstawicielom Instytutu Debaty Publicznej za pracę z naszą młodzieżą.

Powyższe zagadnienia wpisują się w podstawę programową z zakresu przedmiotu wiedza o społeczeństwie i mogą stanowić cenne wsparcie dla maturzystów, jak i uczniów innych klas.