Próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym

Dnia 3 listopada 2010 r. odbył się
próbny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym
przeprowadzony przez OKE w Gdańsku.

W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 212 uczniów klas trzecich.

Dwóch uczniów z kl. III d uzyskało wynik 100%. Są to  Paweł Cejrowski Marcin Piątkowski.

W dwóch kolejnych tabelkach przedstawiamy porównanie wyników naszego licem z wynikami  z województwa w liceach ogólnokształcących  i powiatu tczewskiego.

 

Tab. 1  Wynik średni ( w % ) zdających próbny egzamin maturalny z matematyki.

Województwo pomorskie
Licea ogólnokształcące

48,1

I LO Tczew

 

 

60,8

 

Tab. 2  Odsetek zdających, którzy osiągnęli próg 30% punktów, czyli zdali egzamin.

Województwo pomorskie
Licea ogólnokształcące

77,2%

 

I LO Tczew

 

 

96,7%

 

Powiat tczewski

 

 

55,4%

 

Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników z egzaminu maturalnego z matematyki w maju 2011 r.

Nauczyciele matematyki